Στο πρόγραμμα “Τα σχολεία προστατεύουν  το κλίμα” συμμετέχουν 5 μέντορες,οι οποίοι/ες θα υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Οι μέντορες:

  • Βασιλική Ιππέκη, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης
  • Γεώργιος Υφαντής, μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας  ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
  • Κωνσταντίνος Στυλιάδης, μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας  ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
  • Χριστίνα Τσαλίκη, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
  • Χρυσούλα Αθανασίου, Υπεύθυνη ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου