Τρί, 23/05/2023 - 14:56
1

Σε μία προσπάθεια ευαισθητοποίησης ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, η ομάδα έργου του προγράμματος «Η σχολική κοινότητα προστατεύει το κλίμα» σας προσκαλεί να κάνετε μια μικρή «ενεργειακή περιήγηση» στο σπίτι σας, συμπληρώνοντας τις ερωτήσεις της φόρμας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/b1Ts1oQ1u2zRXGWJ6

Ο σκοπός της προτεινόμενης ενεργειακής περιήγησης είναι να διαπιστώσετε κατά πόσο σπαταλάτε ή όχι ενέργεια στο σπίτι σας, καθώς και να γνωρίσετε πώς με κάποιες μικρές αλλά σημαντικές κινήσεις/πρακτικές μπορείτε να μειώσετε την οικιακή κατανάλωση ενέργειας, εξοικονομώντας χρήματα και συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η φόρμα της ενεργειακής περιήγησης έχει ήδη αποσταλεί στους κηδεμόνες των μαθητών/τριών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με τη βοήθεια των υπεύθυνων εκπαιδευτικών του προγράμματος.