OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή

2. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

3. Χρήση της επωνυμίας www.climateschools.gr 2

4. Ερμηνεία του όρου «μη εμπορική χρήση»

5. Περιορισμός ευθύνης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.climateschools.gr

6. Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων

7. Εφαρμοστέο δίκαιο

8. Επικοινωνία

9. Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων

10. Όροι χρήσης και κανόνες που δεσμεύονται να τηρούν οι χρήστες 

1. Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα www.climateschools.gr με την εκπαιδευτική της πλατφόρμα αποτελεί συστατικό μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕYEI ΤΟ ΚΛΙΜΑ που υλοποιείται τα έτη 2023 και 2024 σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα από τους εταίρους: Community Energy River, ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία με την υποστήριξη του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης.

Το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.climateschools.gr υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους χρήσης που δεσμεύουν καθένα/καθεμιά που χρησιμοποιεί και αποκτά πρόσβαση σε αυτήν, υπό οποιαδήποτε εκδοχή και έκφανσή της. 

Οι διοργανωτές του εκπαιδευτικού προγράμματος Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕYEI ΤΟ ΚΛΙΜΑ ενδέχεται να τροποποιήσουν τους παρόντες Όρους Χρήσης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του διαδικτυακού τόπου της. Με την πλοήγηση και χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, οι επισκέπτες/ριες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης. Η χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ύστερα από την ανακοίνωση της τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης εκ μέρους των χρηστών της.
Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

2. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Όλο το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.climateschools.gr (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστότοπου) και η δομή του υπόκειται σε Άδεια Creative Commons- Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0) εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά.

Αυτή είναι μία εύληπτη από μη νομικούς περίληψη (κι όχι υποκατάστατο) των αδειών. Αποποίηση

Μπορείτε να:

 • Μοιραστείτε — αντιγράψετε και αναδιανείμετε το υλικό με κάθε μέσο και τρόπο 
 • Προσαρμόσετε — αναμείξετε, τροποποιήσετε και δημιουργήσετε πάνω στο υλικό 

υπό τους ακόλουθους όρους:

 • Αναφορά Δημιουργού — Θα πρέπει να καταχωρήσετε αναφορά στο δημιουργό , με σύνδεσμο της άδειας, και με αναφορά αν έχουν γίνει αλλαγές . Μπορείτε να το κάνετε αυτό με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο, αλλά όχι με τρόπο που να υπονοεί ότι ο δημιουργός αποδέχεται το έργο σας ή τη χρήση που εσείς κάνετε. 
 • Μη Εμπορική Χρήση — Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς
 • Παρόμοια Διανομή — Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο υλικό, πρέπει να διανείμετε τις δικές σας συνεισφορές υπό την ίδια άδεια όπως και το πρωτότυπο. 

Δεν υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί — Δε μπορείτε να εφαρμόσετε νομικούς όρους ή τεχνολογικά μέτρα που να περιορίζουν νομικά τους άλλους από το να κάνουν οτιδήποτε επιτρέπει η άδεια. 

Σημειώσεις:

 • Δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθείτε με τη άδεια για στοιχεία του υλικού που είναι σε Κοινό Κτήμα/ public domain, ή εκεί όπου η χρήση επιτρέπεται στα πλαίσια μιας ισχύουσας εξαίρεσης ή περιορισμού
 • Δεν παρέχεται καμία εγγύηση. Η άδεια μπορεί να μη σας δίνει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για τη χρήση που σκοπεύετε. Για παράδειγμα, άλλα δικαιώματα, όπως διαφήμιση, ιδιωτικότητα ή ηθικά δικαιώματα μπορεί να περιορίσουν το πώς χρησιμοποιείται το υλικό. 

Ο αδειοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτές τις ελευθερίες όσο εσείς ακολουθείτε τους όρους της άδειας.

 

3. Χρήση της επωνυμίας www.climateschools.gr

Η επωνυμία της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.climateschools.gr, τα λογότυπα και τα γραφιστικά της χαρακτηριστικά αποτελούν διακριτικό σήμα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του προγράμματος Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕYEI ΤΟ ΚΛΙΜΑ . Εκτός από την περίπτωση αναφοράς του δημιουργού, όπως ορίζει η άδεια Creative Commons που έχουμε υιοθετήσει, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διακριτικό σήμα και το λογότυπο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.climateschools.gr , ή οποιεσδήποτε παραλλαγές της, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση των εταίρων του προγράμματος. 

4. Ερμηνεία του όρου «μη εμπορική χρήση» 

Μη εμπορική χρήση σημαίνει ότι οι χρήστες δεν μπορούν να πουλήσουν, να βγάλουν κέρδος ή να εμπορευτούν το υλικό της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.climateschools.gr ή έργων που έχουν παραχθεί με βάση το υλικό της. Οι παρακάτω οδηγίες έχουν στόχο να βοηθήσουν τους χρήστες να αποσαφηνίσουν αν η χρήση του υλικού της εκπαιδευτικής πλατφόρμας επιτρέπεται υπό τον περιορισμό της μη εμπορικής χρήσης ή όχι. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν και επιπρόσθετοι περιορισμοί (αναφορά και παρόμοια διανομή) στην άδεια που έχουμε επιλέξει. 

 • Η εμπορική χρήση απαγορεύεται. Οι χρήστες δεν μπορούν άμεσα να πουλήσουν ή βγάλουν κέρδος από το υλικό της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ή από έργα που έχουν παραχθεί με βάση το υλικό της. 

Παράδειγμα: Ένας ιδιωτικός κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός φορέας δεν μπορεί να προσφέρει σεμινάρια με βάση το υλικό της εκπαιδευτικής πλατφόρμας για τα οποία ζητείται κόστος συμμετοχής και ο φορέας πρόκειται να βγάλει κέρδος από αυτό. 

 

 • Ο προσδιορισμός του εμπορικού ή μη σκοπού αφορά στη χρήση του υλικού και όχι στο χρήστη. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα, ιδρύματα, ινστιτούτα, κρατικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις κερδοσκοπικές ή μη στο βαθμό που η χρήση του υλικού δεν εμπορευματοποιεί το υλικό ή δεν σκοπεύει άμεσα σε έσοδα από πωλήσεις ή κέρδος. 

Ενδεχόμενες χρεώσεις με στόχο την κάλυψη εξόδων αναπαραγωγής του υλικού επιτρέπονται όταν αφορά στην αποζημίωση για την κάλυψη του κόστους αναπαραγωγής σε έντυπα ή ψηφιακά μέσα για εκπαιδευτική χρήση στο βαθμό που δεν υπάρχει κερδοσκοπικό κίνητρο και η σκοπούμενη χρήση εντάσσεται στους όρους της άδειας. Οι χρήστες πρέπει να ενημερώνονται ότι το υλικό είναι ελεύθερα διαθέσιμο από την εκπαιδευτική πλατφόρμα www.climateschools.gr και ότι η αγορά του αναπαραγμένου υλικού είναι προαιρετική. 

Παράδειγμα: Ένας εκπαιδευτικός φορέας έχει περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο και οι εκπαιδευτικοί του προσφέρονται να δημιουργήσουν ψηφιακό ή έντυπο υλικό για τους εκπαιδευόμενους τους. Το κόστος αναπαραγωγής επιτρέπεται να καλυφθεί από τους ωφελούμενους χρήστες. 

Αν έχετε απορίες σχετικά με την αποδεκτή χρήση του υλικού της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@climateschools.gr

5. Περιορισμός ευθύνης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.climateschools.gr 

Στόχος της εκπαιδευτικής πλατφόρμας είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών της.
Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο ενός ανοικτού, ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και η εκπαιδευτική πλατφόρμα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου και οι επιμέρους σελίδες της θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα.
Η πλατφόρμα δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός διαδικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ριών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των δεδομένων του ιστοτόπου, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή.
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα δεν εγγυάται ότι θα ανταποκρίνεται σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται από τον/την επισκέπτη/τρια.
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, αρνητικό διαφέρον, ζημία από ποινική δίωξη που προκύπτει ή απορρέει από την πρόσβαση και την χρήση των υπηρεσιών, των επιλογών και του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου.
Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων το αναλαμβάνει ο/η εκάστοτε επισκέπτης/ρια.

6. Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων

Η παρούσα εκπαιδευτική πλατφόρμα ενδέχεται να παραπέμπει σε άλλους διαδικτυακούς τόπους μέσω "συνδέσμων", «υπερσύνδεσμων» (hyperlinks) ή ψηφιακών διαφημιστικών πινακίδων (banners). O διαδικτυακός τόπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών των διαδικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει, και δεν ευθύνεται για αυτά. O διαδικτυακός τόπος www.climateschools.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει. Συνεπώς, η εκπαιδευτική πλατφόρμα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία που θα υποστεί ο/η επισκέπτης/τρια από την χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων. Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/τριών και η πρόσβαση σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και η χρήση αυτών υπόκειται στους όρους, τους οποίους αυτοί έχουν προσδιορίσει. Συνεπώς για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. 

7. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστοσελίδα χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.
Οι παρόντες όροι χρήσης επέχουν τη θέση συμφωνίας μεταξύ του διαχειριστή και των επισκεπτών/τριών. Κάθε τροποποίηση της συμφωνίας αυτή προκειμένου να έχει ισχύ θα πρέπει να έχει τεθεί υπόψη των επισκεπτών/τριών. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης και γενικότερα από τη χρήση του ιστοτόπου και οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 

8. Επικοινωνία

Προκειμένου να επικοινωνήσετε για θέματα περιεχομένου του ιστοτόπου ή για συναφή νομικά ζητήματα/αιτήματα παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@climateschools.gr

Πέραν όμως των παραπάνω όρων χρήσης που προβλέπονται από το νόμο, η εκπαιδευτική πλατφόρμα θεωρεί υποχρέωση να προσθέσει και τις ακόλουθες ηθικές δεσμεύσεις που αφορούν τόσο τις δικές της υποχρεώσεις απέναντι στους/στις επισκέπτες/τριες όσο και τους κανόνες που δεσμεύονται να τηρούν οι τελευταίοι/ες.

9. Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων 

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα στέκεται με απόλυτο σεβασμό απέναντι στα πνευματικά δικαιώματα τρίτων ώστε να είναι σε θέση να απαιτεί ανάλογο σεβασμό και στα δικά της. 

Σε περίπτωση που στα προτεινόμενα εκπαιδευτικά υλικά στη πλατφόρμα περιέχεται υλικό που δεν υπόκειται σε ελεύθερη άδεια (πχ. Creative Commons), τότε η πλατφόρμα δεσμεύεται ότι έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του δημιουργού και ότι αναφέρει την πηγή με τον πιο εμφανή τρόπο. 

 

10. Όροι χρήσης και κανόνες που δεσμεύονται να τηρούν οι χρήστες

 1. Κώδικας τιμής 

Ο χρήστης που εγγράφεται στο www.climateschools.gr δεσμεύεται ηθικά ότι θα διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό στο www.climateschools.gr και ότι δεν θα επιτρέψει σ’ οποιονδήποτε άλλο να χρησιμοποιήσει το ονοματεπώνυμο ή τον κωδικό του.
Οι χρήστες της πλατφόρμας ενθαρρύνονται να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο μέσω του φόρουμ, ανταλλάσσοντας γνώμες και ιδέες πάνω στα θέματα και τα προβλήματα που τους τίθενται μέσα σ’ ένα κλίμα μαθησιακής αλληλεγγύης και συλλογικής προσπάθειας.
 

 1. Κώδικας συμπεριφοράς για το φόρουμ 

Η σωστή λειτουργία του φόρουμ απαιτεί επίσης τη δέσμευση στην τήρηση αυτονόητων κανόνων σεβασμού της προσωπικότητας των χρηστών και των υπευθύνων ανά εκπαιδευτική ενότητα.
Ο χρήστης επίσης δεσμεύεται ότι θα απέχει από τη δημοσίευση —ή αναδημοσίευση— υλικού άσχετου προς το περιεχόμενο και το σκοπό του μαθήματος. Ειδικότερα απαγορεύεται αυστηρά η δημοσίευση περιεχομένου που: 

 1. δυσφημεί και προσβάλλει την προσωπικότητα άλλων
 2. παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων
 3. διαφημίζει ή προωθεί εμπορικά προϊόντα
 4. συνιστά κομματική προπαγάνδα
 5. είναι ενσυνείδητα ανακριβές με σκοπό την παραπλάνηση άλλων
 6. περιέχει ιούς παντός είδους, κατεστραμμένα αρχεία, κακόβουλο λογισμικό ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να βλάψει τη λειτουργία του υπολογιστή ή τα αρχεία ενός άλλου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος εκ των χρηστών παραβιάζει τους παραπάνω κανόνες, τότε αρχικά θα λαμβάνει μία πρώτη προειδοποίηση για επανόρθωση και σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιηθεί θα αφαιρείται η επίμαχη ανάρτηση. Σε δεύτερη φάση θα αποκλείεται ο χρήστης από νέες αναρτήσεις στο φόρουμ και ως έσχατη λύση θα διαγράφεται οριστικά από την πλατφόρμα, με όποια συνέπεια αυτό επιφέρει (απώλεια βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης, κ.ο.κ.). Ο διαχειριστής της πλατφόρμας επιφυλάσσεται για όποια άλλη ενέργεια προστασίας τόσο των χρηστών όσο και του αναρτημένου υλικού.
Εννοείται, τέλος, ότι το ονοματεπώνυμο που δηλώνει κάθε χρήστης είναι ακριβές ενώ βεβαίως είναι αποδεκτή η χρήση ψευδωνύμου στο φόρουμ ώστε να διαφυλάσσεται και η ανωνυμία του έναντι τρίτων. 

 1. Αναρτήσεις στο φόρουμ και πνευματικά δικαιώματα

Ο χρήστης οφείλει επίσης να γνωρίζει ότι αν οι αναρτήσεις του στο φόρουμ παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική του. Ειδικότερα είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη να γνωρίζει αν το περιεχόμενο κάποιων από τις αναρτήσεις του αποτελεί πνευματικό έργο τρίτων που εμπίπτει στο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, οπότε αυτός και μόνο —και όχι η εκπαιδευτική πλατφόρμα— υπέχει ευθύνη για την παράνομη δημοσίευσή του.

Με τη δημοσίευση των αναρτήσεών του στο φόρουμ, ο χρήστης αποδέχεται επίσης το ενδεχόμενο της ανεξέλεγκτης πλέον αναπαραγωγής και διάθεσής τους από όλους τους άλλους χρήστες και ότι η πλατφόρμα ουδεμία ευθύνη φέρει —ή μπορεί να φέρει— γι’ αυτό. Η δημοσίευση των αναρτήσεών του, συνιστά επομένως και μια πλήρη εκχώρηση των ενδεχόμενων πνευματικών δικαιωμάτων του πάνω σ’ αυτές.