Το πρόγραμμα «Τα σχολεία προστατεύουν το κλίμα» βασίζεται στη μεθοδολογία του προγράμματος «Σχολεία ανοιχτά στην προστασία του κλίματος και την εξοικονόμηση ενέργειας», το οποίο υλοποιήθηκε με επιτυχία την περίοδο 2017-2019 σε 73 σχολεία της Αθήνας.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται περιλαμβάνει δημιουργία ενεργειακής ομάδας, ενεργειακή περιήγηση και καταγραφή του ενεργειακού προφίλ του σχολείου με τη βοήθεια εκπαιδευτικών βαλιτσών με όργανα μέτρησης, ενδυναμωτικές επισκέψεις των επιμορφωτών/τριών στα σχολεία ευθύνης τους, κατάρτιση σχεδίου δράσης για εξοικονόμηση ενέργειας, σύνταξη και εφαρμογή οικοκώδικα, αλλαγή ενεργειακών συμπεριφορών, ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για την κλιματική αλλαγή και διατύπωση προτάσεων  στο Δήμο για αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας στο σχολικό κτίριο. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις σε κάθε σχολείο και σε τελική κεντρική ημερίδα.

Πιο συγκεκριμένα τα δέκα(10) βήματα που εμπεριέχει είναι τα ακόλουθα:

  • Βήμα 1 Δημιουργία της Ενεργειακής ομάδας του σχολείου
  • Βήμα 2 Δημιουργία του Ενεργειακού Συμβουλίου του σχολείου
  • Βήμα 3 Αναγνωριστική ενεργειακή περιήγηση του Ενεργειακού Συμβουλίου στο σχολείο
  • Βήμα 4 Μελέτη του ζητήματος της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας και του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής
  • Βήμα 5 Ενεργειακή περιήγηση Ενεργειακής Ομάδας – Καταγραφή δεδομένων
  • Βήμα 6 Επεξεργασία δεδομένων – Σύνταξη του "Οικοκώδικα" του σχολείου και ενημέρωση της σχολικής κοινότητας 
  • Βήμα 7 Καμπάνια για την εφαρμογή του Οικοκώδικα και την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας
  • Βήμα 8 Παρακολούθηση ενεργειακής κατανάλωσης και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας
  • Βήμα 9 Επεξεργασία προτάσεωνβελτίωσης σχολικών υποδομών 
  • Βήμα 10 Σύνθεση, αξιολόγηση και δημοσια παρουσλιαση του προγράμματος