Η μεθοδολογία του προγράμματος αντλεί τα εργαλεία της από τη Βιωματική Εκπαίδευση, τη Μη τυπική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία.

Σκοπός είναι τα ίδια τα παιδιά να γίνουν ερευνητές/τριες της γνώσης∙ να αναζητήσουν, να παίξουν, να αμφισβητήσουν, να επιχειρηματολογήσουν, να λάβουν αποφάσεις συναινετικά και να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε ένα πλαίσιο ελεύθερης έκφρασης και σεβασμού.

Για τη επίτευξη των παραπάνω αξιοποιούνται τεχνικές και εργαλεία όπως: παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις προσομοίωσης, επίλυση προβλήματος, παιχνίδια με κάρτες/εικόνες, αναστοχαστική συζήτηση κ.ά.

Το περιεχόμενο των εργαστηρίων πλαισιώνεται από την ανάγκη να αναγνωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες συνδέσεις ανάμεσα στην καθημερινή τους ζωή και το θέμα με σκοπό την ουσιαστικότερη κατανόηση του. Αναπτύσσεται στις παρακάτω θεωρητικές ενότητες:

  1. Δημιουργία και Ενδυνάμωση ομάδας - Λήψη αποφάσεων με συναίνεση
  2. Ολιστική προσέγγιση του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής  
  3. Εξοικονόμηση ενέργειας - Ενεργειακή περιήγηση
  4. Ενεργειακές κοινότητες: πώς λειτουργούν, πώς παράγουν ενέργεια, πώς προστατεύουν το κλίμα
  5. Προσομοίωση λήψης αποφάσεων-μελέτη περίπτωσης ενεργειακής κοινότητας