Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία των εταίρων

  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου (ΚΠΕ)
  • ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία και
  • Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης

Στο πρόγραμμα συνεργάζονται και οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και η Υπεύθυνη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι εκπαιδευτική δομή του Υπουργείου Παιδείας και ιδρύθηκε το 1995. Το ΚΠΕ στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές, επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και συντονίζει εκπαιδευτικά δίκτυα. Εστιάζει σε θεματικές που αφορούν την αστική βιωσιμότητα επιδιώκοντας το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία μέσω της συνεργασίας της σχολικής κοινότητας με την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς που αντιμετωπίζουν την πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία.


Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου


 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία

Η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία” είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τη Θεσσαλονίκη και γραφεία στην Αθήνα. Από το 1993 δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν το ρατσισμό και τις διακρίσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική οικολογία, την ειρήνη και τη μη βίαιη επίλυση των συγκρούσεων.

Σκοπός της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους χωρίς καμία διάκριση· για παράδειγμα με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, το κοινωνικό/οικονομικό/μορφωτικό επίπεδο, την αναπηρία, την ηλικία, τη θρησκεία κ.ά.. Μέσα από τη δράση της, με άξονα την αλληλεγγύη και την ενεργή συμμετοχή, στοχεύει επίσης στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα μη διάκρισης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οικολογίας, μη βίας και διαπολιτισμικότητας.

 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία

 


Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ είναι το γερμανικό πολιτικό Ίδρυμα με έδρα στο Βερολίνο. Από το 2012, το Ίδρυμα δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στόχος των δράσεων του είναι η προώθηση του πολιτικού διαλόγου για την εμβάθυνση της δημοκρατίας και δημοκρατικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η ανάπτυξη νέων ιδεών και πρακτικών στην κατεύθυνση του κοινωνικο-οικολογικού μετασχηματισμού της οικονομίας με άξονες την προστασία του κλίματος, την ενεργειακή μετάβαση και την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία. Στις δράσεις μας δίνουμε επίσης έμφαση στην προώθηση της έμφυλης δημοκρατίας και της διαπολιτισμικής συμπερίληψης με στόχο τη χειραφέτηση και την κατάκτηση ίσων δικαιωμάτων για όλες τις ομάδες που βιώνουν διακρίσεις και απειλούνται με αποκλεισμό.

 

Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα