Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία των εταίρων

  • ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία
  • Community Energy River
  • Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης

 


 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία

Η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία” είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τη Θεσσαλονίκη και γραφεία στην Αθήνα. Από το 1993 δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν το ρατσισμό και τις διακρίσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική οικολογία, την ειρήνη και τη μη βίαιη επίλυση των συγκρούσεων.

Σκοπός της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους χωρίς καμία διάκριση· για παράδειγμα με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, το κοινωνικό/οικονομικό/μορφωτικό επίπεδο, την αναπηρία, την ηλικία, τη θρησκεία κ.ά.. Μέσα από τη δράση της, με άξονα την αλληλεγγύη και την ενεργή συμμετοχή, στοχεύει επίσης στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα μη διάκρισης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οικολογίας, μη βίας και διαπολιτισμικότητας.

 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία

 

Community Energy River

Η Community Energy River, μια ομάδα ηλεκτρολόγων μηχανικών και ερευνητών, οραματίζεται την ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας και τη διάδοση της γνώσης για την εξοικονόμηση ενέργειας. Εργάζεται για ένα μέλλον καθαρής και φθηνότερης ενέργειας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Αντιλαμβάνεται ως αναγκαιότητα την εκπαίδευση και για αυτό το λόγο έχει εστιάσει σε αυτή. Σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς έχουν σχεδιαστεί εργαστήρια για την εξοικονόμηση ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις ενεργειακές κοινότητες, τα οποία υλοποιούνται από το 2019. Τα εργαστήρια είναι προσαρμοσμένα για μαθητές/τριες αλλά και για ενήλικες.


Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ είναι το γερμανικό πολιτικό Ίδρυμα με έδρα στο Βερολίνο. Από το 2012, το Ίδρυμα δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στόχος των δράσεων του είναι η προώθηση του πολιτικού διαλόγου για την εμβάθυνση της δημοκρατίας και δημοκρατικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η ανάπτυξη νέων ιδεών και πρακτικών στην κατεύθυνση του κοινωνικο-οικολογικού μετασχηματισμού της οικονομίας με άξονες την προστασία του κλίματος, την ενεργειακή μετάβαση και την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία. Στις δράσεις μας δίνουμε επίσης έμφαση στην προώθηση της έμφυλης δημοκρατίας και της διαπολιτισμικής συμπερίληψης με στόχο τη χειραφέτηση και την κατάκτηση ίσων δικαιωμάτων για όλες τις ομάδες που βιώνουν διακρίσεις και απειλούνται με αποκλεισμό.

 

Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα