Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Περιεχόμενα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ/ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ

4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

7. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

8. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

9. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

10. COOKIES

11. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP

12. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα thess.climateschools.gr αποτελεί συστατικό μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η σχολική κοινότητα προστατεύει το κλίμα» που υλοποιείται σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα από τους εταίρους: Community Energy River, ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία με την υποστήριξη του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα thess.climateschools.gr τελεί υπό τη διαχείριση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα», το οποίο έχει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αριστοτέλους 3, ΤΚ 54624, Ελλάδα και είναι ο Υπεύθυνος Φορέας Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά την επίσκεψή / εγγραφή σας και τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών αποτελεί προτεραιότητα για τους εταίρους του προγράμματος «Η σχολική κοινότητα προστατεύει το κλίμα/», καθώς και για τους διαχειριστές της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του προγράμματος. Αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλαχθούν η ασφάλεια και η τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες της εκπαιδευτικής πλατφόρμας thess.climateschools.gr.

Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σας ταυτοποιούν ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα.

Οι παρακάτω όροι της Παρούσας Πολιτικής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης της πλατφόρμας, αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της εκπαιδευτικής πλατφόρμας thess.climateschools.gr από έναν/μια απλό/η επισκέπτη/τρια όσο και από τους εγγεγραμμένους στη πλατφόρμα χρήστες, όπως αυτές περιγράφονται στους Όρους Χρήσης.

Η χρήση της ιστοσελίδας και η εγγραφή στις υπηρεσίες μας, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας απορρήτου κατά την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε. Η χρήση των δεδομένων που θα συλλεχθούν ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία αυτών μαζί με δεδομένα σε άλλα μητρώα, τόσο εντός όσο και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πάντα και αποκλειστικά στο πλαίσιο του προγράμματος "Η σχολική κοινότητα προστατεύει το κλίμα". Τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς προώθησης, μάρκετινγκ, διαφήμισης προϊόντων ή/και υπηρεσιών, ούτε πρόκειται να εκχωρηθούν, μεταβιβαστούν, κοινοποιηθούν, πουληθούν ή εκμισθωθούν σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς προώθησης, μάρκετινγκ, διαφήμισης προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δύνανται να μεταβιβαστούν προς πρόσωπα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΤΗ σχολική κοινότητα προστατεύει το κλίμα» ή που θέλουν να πληροφορηθούν για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες αυτού.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλετε κάποιο αίτημα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας ή εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας μέσω της αποστολής e-mail στο info@climateschools.gr. Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ Γραφείο Θεσσαλονίκης, είτε μέσω της αποστολής e-mail στο info@gr.boell.org είτε με ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης, (Αριστοτέλους 3, 54624 Θεσσαλονίκη), με την ένδειξη «υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων».

Η παρούσα Πολιτική επέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και η αποδοχή της συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται αναλυτικά σε αυτήν. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κοινοποιηθούν, πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά σας. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ισχύ μόνο για την ιστοσελίδα και την εκπαιδευτική πλατφόρμα climateschools.gr και καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της. Επίσης, η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από την www.climateschools.gr.

Οι επισκέπτες/χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι η εκπαιδευτική πλατφόρμα thess.climateschools.gr ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους, ωστόσο δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία της εκπαιδευτικής πλατφόρμας thess.climateschools.gr.

 

2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ/ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Προκειμένου ο/η χρήστης να μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας, θα πρέπει να γίνει μέλος του Ιστοτόπου. Για την εγγραφή συλλέγονται προσωπικά δεδομένα και συγκεκριμένα:
Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει η εκπαιδευτική πλατφόρμα thess.climateschools.gr κατά την εγγραφή σας είναι: Όνομα Χρήστη (Ψευδώνυμο), Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),. Επιπλέον, συλλέγει στοιχεία: Ονομασία σχολείου και Θέση του χρήστη. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα thess.climateschools.gr, έχει τη δυνατότητα και διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει την IP διεύθυνση των επισκεπτών/τριών και, εάν είναι αναγκαίο, να επικοινωνεί με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της πλατφόρμας
     .

 

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ

3.1. Δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται

Για την χρήση των υπηρεσιών μας η συλλογή ορισμένων προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών ταυτοποίησης χρήστη (PII) είναι απαραίτητη. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα ή πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου, όπως όνομα, ή διεύθυνση e-mail ή άλλα δεδομένα τα οποία μπορούν εύλογα να συνδεθούν με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, όπως ο αριθμός κινητού τηλεφώνου.

Δεδομένα που δεν συνδέονται απαραίτητα με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου μπορεί επίσης να συλλεχθούν. Συγκεκριμένα, διευθύνσεις IP, προγράμματα περιήγησης, cookies.

Η διαδικασία εγγραφής και η χρήση των υπηρεσιών μας απαιτεί την παροχή ενός ελάχιστου όγκου προσωπικών δεδομένων, όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.

Η πλατφόρμα/εφαρμογή συλλέγει τις παρεχόμενες από εσάς πληροφορίες κατά τη λήψη και χρήση αυτής.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα thess.climateschools.gr σε καμία περίπτωση δεν ζητά ούτε συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.ά.

3.2. Σκοπός της συλλογής προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης / μέλος οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα/ Εφαρμογή προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη νομιμότητα των σχετικών συναλλαγών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, της εθνικής νομοθεσίας και των σχετικών πράξεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, του νόμου 3471/2006 και της ePrivacydirective(2002/58/EC, τροπ. 2009/136/EC) όπως ισχύουν σήμερα σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέλος, με τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας     , είναι δυνατόν να ζητούνται ή να συλλέγονται και άλλες πληροφορίες για στατιστικούς λόγους, οι οποίες ωστόσο είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη / μέλους σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Στατιστική ανάλυση

Για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο Διαδικτυακός Τόπος μας από τους επισκέπτες αυτού, τηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή και αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για να παρακολουθήσουμε και αναλύσουμε τη χρήση του Ιστότοπου, για να ενισχύσουμε τη λειτουργικότητά του και για να διαμορφώσουμε καλύτερα το περιεχόμενο και το σχεδιασμό του ανάλογα με τις ανάγκες των επισκεπτών μας.

 1. Επικοινωνίες μέσω email

Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να σας στείλουμε υλικό επικοινωνίας μέσω e-mail, όπως ενημερώσεις, πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό σας ή αλλαγές στον Διαδικτυακό μας Τόπο, διαφημιστικά μηνύματα για δικά μας προϊόντα και το ενημερωτικό δελτίο μας, εφόσον στο μέλλον εγγραφείτε σε ένα από τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.

 1. Εκπλήρωση αιτημάτων

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας για, υπηρεσίες και πληροφορίες. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα σας που αφορούν τις υπηρεσίες μας.

 1. Επιβολή συμμόρφωσης

Σε συμμόρφωση προς τις έννομες υποχρεώσεις μας και προς εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με σκοπό την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων, την επιβολή συμμόρφωσης προς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Διαδικτυακού μας τόπου και την καθ' οιονδήποτε τρόπο προστασία των δικαιωμάτων μας και των δικαιωμάτων των χρηστών μας.

Εκτός από τις χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς, υπό τον όρο ότι αυτοί θα είναι συμβατοί με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί τα προσωπικά σας δεδομένα και πάντοτε κατόπιν ενημέρωσής σας και με τη ρητή προς τούτο συγκατάθεσή σας.

 

3.3. Δικαιώματα των χρηστών – Διαδικασία εξαίρεσης

Ο/η χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του/της στη συλλογή των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@climateschools.gr. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της μέχρι εκείνου του σημείου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη από την πλατφόρμα/εφαρμογή.

 • Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη συλλογή δεδομένων των Google Cookies τροποποιώντας τις προσωπικές σας ρυθμίσεις στο Google's Ads Settings.
 • Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη συλλογή δεδομένων από cookies τρίτων μέσα από την υπηρεσία Network Advertising Initiative.
 • Αν δεν επιθυμείτε την καταγραφή της γεωγραφικής σας θέσης, παρακαλείστε να απενεργοποιήσετε τα Location Services στις ρυθμίσεις της κινητής σας συσκευής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις 13 επ. του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αναλυτικά τα δικαιώματά που μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
 • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας
 • το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας
 • το δικαίωμα φορητότητας να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο
 • το δικαίωμα εναντίωσης, ιδίως εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό έγγραφο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@climateschools.gr.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα thess.climateschools.gr δεσμεύεται να σας παράσχει, στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού, αυτοματοποιημένα μέσα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και να προβαίνει στην ικανοποίηση των αιτημάτων σας καταρχήν δωρεάν, εκτός αν τα αιτήματά σας επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, με το οποίο θα επιβαρυνθείτε. Η thess.climateschools.gr θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, η thess.climateschools.gr θα σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα thess.climateschools.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτοκολλο της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το αντίστοιχο αίτημά σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@climateschools.gr

4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η πλατφόρμα ενδέχεται να συλλέξει ή/και να μεταβιβάσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

4.1. Συνεργασίες με τρίτα μέρη - Ανταλλαγή πληροφοριών

Ο εκπαιδευτική πλατφόρμα σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και μοιράζεται τις πληροφορίες των χρηστών της μόνο υπό ορισμένες περιστάσεις. Καθιστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς διαθέσιμες σε άλλους φορείς, εφαρμογές ή πρόσωπα στις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω:

1. Εκπλήρωση νόμιμης Υποχρέωσης

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να μεταβιβάζονται σε τρίτους συνεργάτες μας, εφόσον αυτό επιβάλλεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από το νόμο ή είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του ιστοτόπου, τηρουμένων των εγγυήσεων της οικείας νομοθεσίας.

 • Μπορεί να κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες μας.
 • Μπορεί να χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον Διαδικτυακό μας τόπο, όπως διαχείριση της βάσης δεδομένων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης, αναλυτικά στοιχεία, μάρκετινγκ, επεξεργασία δεδομένων και διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων κειμένου. Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν μόνο για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων τους για λογαριασμό μας.
 • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς στην περίπτωση που ο Διαδικτυακός μας τόπος παραχωρηθεί ή συγχωνευτεί με άλλο εκπαιδευτικό φορέα ή πρόγραμμα για την υλοποίηση ενός συναφούς προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
 • Ωστόσο, ο Διαδικτυακός μας τόπος θα σας ενημερώσει τοποθετώντας ευδιάκριτη γνωστοποίηση εντός του ή αποστέλλοντας γνωστοποίηση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο λογαριασμό σας, πριν οι πληροφορίες που σας αφορούν μεταβιβαστούν και υπαχθούν σε διαφορετική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς για να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υποψίες για απάτη, εάν συντρέχουν περιστάσεις που εμπεριέχουν πιθανές απειλές για τη σωματική ακεραιότητα ή άλλα δικαιώματα και συμφέροντα οποιουδήποτε προσώπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης του Διαδικτυακού μας Τόπου ή εάν απαιτείται από το νόμο καθώς και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες θεωρούμε καλόπιστα ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη.
 • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, περιλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Εποπτικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για να κατοχυρώνουμε και να προασπίζουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για να αντικρούουμε αξιώσεις εις βάρος μας.
 • Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς που θα σας γνωστοποιηθούν κατά τη στιγμή συλλογής των πληροφοριών κατόπιν συγκατάθεσής σας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τρίτα μέρη μπορεί να συλλέγουν κατά τρόπο ανεξάρτητο δεδομένα σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας και πληροφοριών σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και των συνδέσεων στις οποίες κάνετε κλικ, μέσω των cookies, των κλικ σε συνδέσεις ή άλλων μέσων κατά την επίσκεψή σας ή την προβολή διαφημίσεων στον Διαδικτυακό μας τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε παρακάτω στην ενότητα «Cookies».

 

4.2. Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Μέσω της Ιστοσελίδας, ο επισκέπτης / χρήστης / μέηλ δύναται να έχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων μερών όπως ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης σαν το facebook και το twitter. Σε κάθε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής, λαμβάνει χώρα ανταλλαγή πληροφοριών με τις εν λόγω ιστοσελίδες και οι πληροφορίες που μοιράζεται θα διέπονται από τις εκάστοτε πολιτικές απορρήτου τους. Ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος καλείται να τροποποιεί τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού του στις ιστοσελίδες αυτές απευθείας. Η thess.climateschools.gr δεν ελέγχει τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις δράσεις των εν λόγω τρίτων.

Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από την πλατφόρμα, καθώς επίσης και όποια άλλα στοιχεία ενδέχεται να μας αποσταλούν μέσω των προφίλ που διαθέτουμε στα διάφορα συστήματα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιούνται μονάχα για τις ανάγκες της επικοινωνίας μαζί σας και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Τα cookies, κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο, χρησιμοποιούνται μόνο για τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου μας. Ουδεμία περαιτέρω επεξεργασία, προώθηση ή ανταλλαγή γίνεται στα δεδομένα αυτά.

Στις σελίδες που διαθέτει ή θα δημιουργήσει  η εκπαιδευτική πλατφόρμα thess.climateschools.gr σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (πχ. Facebook, Instagram ή Youtube), δεν πραγματοποιεί καμία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τους διαχειριστές της πλατφόρμας μέσω αποστολής μηνύματος. Στην περίπτωση που ο διαχειριστής της σελίδας λάβει μηνύματα που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά και η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά το λόγο της επικοινωνίας με την εκπαιδευτική πλατφόρμα και μετά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεχθεί διαγράφονται.

H εκπαιδευτική πλατφόρμα thess.climateschools.gr δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκεί επιρροή και έλεγχο όσον αφορά την φύση και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και τηρούνται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως όρος ή αποτέλεσμα της χρήσης τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της συλλογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καθώς και για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας και των προσωπικών δεδομένων σας, συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

4.3. Συγχώνευση / Αλλαγή Ελέγχου

Εάν υπάρξει συγχώνευση, ενοποίηση, αλλαγή ελέγχου, μεταβίβαση ουσιωδών στοιχείων της εκπαιδευτικής πλατφόρμας thess.climateschools.gr τότε, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της, η thess.climateschools.gr δύναται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει πληροφορίες που συλλέχθηκαν από την Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, σε ένα ή περισσότερα σχετικά τρίτα μέρη. Στην περίπτωση αυτή, η εκπαιδευτική πλατφόρμα thess.climateschools.gr θα ειδοποιήσει τους χρήστες της Πλατφόρμας/Ιστοσελίδας που επηρεάζονται πριν τη μεταβίβαση των προσωπικών στοιχείων και πριν αποτελέσουν αντικείμενο διαφορετικής πολιτικής απορρήτου.

4.4 Αίτημα από δικαστικές ή αστυνομικές ή κυβερνητικές Αρχές

Η πλατφόρμα/ιστότοπος ενδέχεται να παραχωρήσει δεδομένα προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομικού αιτήματός προκειμένου να:

 • Συμμορφωθεί με εφαρμοστέους νόμους
 • Ανταποκριθεί σε κυβερνητικές έρευνες (ή έρευνες από νομικές, κυβερνητικές ή ημι-κυβερνητικές ή τοπικές ή Αρχές Προστασίας διαδικτύου οποιουδήποτε είδους)
 • Συμμορφωθεί με έγκυρη νομική διαδικασία
 • Προστατεύσει τα δικαιώματα και περιουσία της, τον Ιστότοπο ή / και άλλους χρήστες του Ιστοτόπου / πλατφόρμας.

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.1. Εγγραφή στον Ιστότοπο/πλατφόρμα

Για τη δημιουργία λογαριασμού και την εγγραφή του χρήστη, θα πρέπει να δηλωθούν: Όνομα Χρήστη (Ψευδώνυμο), Όνομα, Επώνυμο και Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Κατά τη διαδικασία εγγραφής, ή και αργότερα, ο επισκέπτης καλείται να δηλώσει επιπλέον προαιρετικές πληροφορίες, αν και εφόσον το επιθυμεί, όπως Εικόνα Χρήστη (Φωτογραφία Προφίλ) και ΄Όνομα Σχολείου.

 

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Πραγματοποιούμε ενημέρωση για διάφορα θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα σχολεία Προστατεύουν το Κλίμα», μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να σας στείλουμε υλικό επικοινωνίας μέσω e-mail, όπως ενημερώσεις, πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό σας ή αλλαγές στον Διαδικτυακό μας Τόπο, διαφημιστικά μηνύματα για δικά μας προϊόντα και το ενημερωτικό δελτίο του εκπαιδευτικού προγράμματος, εφόσον στο μέλλον εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.

Ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να απεγγραφεί από τη λίστα των αποδεκτών του newsletter όποτε το επιθυμεί και τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί για τον ως άνω σκοπό διαγράφονται. Αλλά και να εγγραφεί σε αυτήν οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί συμπληρώνοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο του/της στην σχετική φόρμα που βρίσκεται στο μέσο της σελίδας thess.climateschools.gr.

Η εγγραφή σας περιλαμβάνει τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε ηλεκτρονικά μηνύματα ενημέρωσης.

7. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Χρησιμοποιώντας τον παρόντα Διαδικτυακό τόπο και με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας περί συγκατάθεσης για την αποστολή ηλεκτρονικών επικοινωνιών για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επεξεργασίας και κοινοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων. Είστε ελεύθεροι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε να μας ενημερώσετε σχετικά, απευθύνοντας το σχετικό αίτημά σας στη διεύθυνση: info@climateschools.gr.

Όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή σας στο Διαδικτυακό μας τόπο, παρακαλείστε όπως απόσχετε από την επίσκεψη αυτού, εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών αυτών.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα thess.climateschools.gr θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σε ηλεκτρονική ή/και έγχαρτη μορφή για το απολύτως απαραίτητο χρονικό για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά μας αρχεία, εκτός εάν η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την προάσπιση έννομων συμφερόντων μας ενώπιον Δικαστηρίων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να συμπληρωθεί η προθεσμία της παραγραφής αυτών.

9. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

H εκπαιδευτική πλατφόρμα thess.climateschools.gr δεν πωλεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της, ενώ ενδέχεται να τα κοινοποιεί σε τρίτους αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική και την παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών της εκπαιδευτικής πλατφόρμας thess.climateschools.gr, διασφαλίζoντας συμβατικά τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται για λογαριασμό της τρίτα μέρη.

H εκπαιδευτική πλατφόρμα thess.climateschools.gr δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα εκτός Ε.Ε.

10. COOKIES

Ο Ιστότοπος/ Εφαρμογή είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση του σε αυτήν αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται και όταν εγγράφεται σε έναν ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη / χρήστη αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Ιστότοπου/ πλατφόρμας, για στατιστικούς ή διαφημιστικούς λόγους ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος του Ιστότοπου/Εφαρμογής μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να ειδοποιείται κατά την αποστολή ενός cookie. Ωστόσο, ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος της Εφαρμογής θα πρέπει να γνωρίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Εφαρμογής ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς cookies.

Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των cookies είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.allaboutcookies.org. Εάν επιθυμείτε να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε ή να αφαιρείτε τα cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.AboutCookies.org.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα).

Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν η εκπαιδευτική πλατφόρμα thess.climateschools.gr συλλέγει τις ανωτέρω περιγραφόμενες πληροφορίες μέσω των παρακάτω αναφερόμενων cookies

1. Απολύτως απαραίτητα cookies

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Διαδικτυακού μας Τόπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του Διαδικτυακού μας Τόπου.

Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον Διαδικτυακό μας Τόπο να θυμάται τις επιλογές σας όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.

2. Cookies επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων αναγνωρίζουν και μετρούν τον αριθμό επισκεπτών και το πώς οι χρήστες περιηγούνται στο διαδικτυακό μας τόπο όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό βοηθά στη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο δουλεύει το thess.climateschools.gr

3. Cookies λειτουργικότητας

Τα cookies λειτουργικότητας χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζεται πότε ο χρήστης επιστρέφει στον ιστότοπο/εφαρμογή. Αυτό επιτρέπει την προσωποποίηση του περιεχομένου για κάθε χρήστη, το χαιρετισμό με όνομα και την αποθήκευση των προτιμήσεων (π.χ. την επιλογή γλώσσας ή περιοχής)

4. Cookies Στόχευσης

Τα cookies στόχευσης αποθηκεύουν την επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπο/εφαρμογή, τις σελίδες που επισκέφθηκε, και τους υπερσυνδέσμους που ακολούθησε. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν ώστε ο ιστότοπος/εφαρμογή και άλλα να είναι σχετικά με τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Μπορεί ακόμη να γίνει διαμοιρασμός αυτών των πληροφοριών με τρίτα μέρη για αυτό το σκοπό

Cookies Τρίτων Μερών

Επιπλέον από τα cookies του ιστοτόπου εφαρμογής, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν cookies τρίτων μερών για την αναφορά χρήσης στατιστικών του ιστοτόπου      και για τη βελτίωση προσπαθειών marketing.

 • Cookies Παρακολούθησης. Ακολουθούν τη συμπεριφορά του χρήστη στο χώρο και τη σύνδεση με άλλες μετρήσεις που επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση των συνηθειών χρήσης.
 • Cookies Βελτιστοποίησης. Επιτρέπουν την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της μετατροπής χρηστών από διαφορετικά κανάλια μάρκετινγκ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητά τους.
 • Cookies Συνεργατών. Παρέχουν μετρήσεις μετατροπής μάρκετινγκ στους συνεργάτες του ιστοτόπου, ώστε να βελτιστοποιηθούν πληρωμένες προσπάθειες μάρκετινγκ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των cookies είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.allaboutcookies.org. Εάν επιθυμείτε να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε ή να αφαιρείτε τα cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.AboutCookies.org.

11. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP

Σε κάθε υπολογιστή που συνδέεται στο Διαδίκτυο εκχωρείται ένας μοναδικός αριθμός που είναι γνωστός ως διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP). H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) του επισκέπτη / χρήστη / μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στον Ιστότοπο/Εφαρμογή, αποθηκεύεται και δύναται να αξιοποιηθεί εάν είναι αναγκαίο, στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη / μέλους.

12. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρήστης / μέλος μπορεί να επικοινωνήσει οποτεδήποτε με την πλατφόρμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη του προσωπικού του λογαριασμού, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του καθώς και την εξαίρεσή του από τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων, η εφαρμογή ενδέχεται να ζητήσει από τον χρήστη / μέλος να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού να μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά του. Επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι κάτω των δεκαέξι ετών, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα, δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής ως μέλη και συνεπώς δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@climateschools.gr

Σύμφωνα με το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στο άρθρο 8 δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , ανηλίκων κάτω των 16 ετών, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού. Η συγκατάθεση αυτή θα πρέπει να επαληθευθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας με κάθε μέσο που του προσφέρει η διαθέσιμη τεχνολογία. Σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν μικρότερο ηλικιακό όριο, σε καμία περίπτωση όμως το όριο δε θα πρέπει να είναι μικρότερο των 13 ετών. Ο κάτοχος λογαριασμού στην Ιστοσελίδα (μέλος) είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση και διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του και οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στην πλατφόρμα οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού του από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Ο Ιστότοπος/ Εφαρμογή λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και έχει υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που ο χρήστης / μέλος παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας, για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες του. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε αυτά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τα στοιχεία αυτά διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα thess.climateschools.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται, ενώ η εκπαιδευτική πλατφόρμα thess.climateschools.gr δεσμεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτών και χρηστών του Διαδικτυακού της Τόπου με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016.

Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη / μέλους των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.