Στο πρόγραμμα "Η σχολική κοινότητα προστατεύει το κλίμα" συμμετέχουν τα παρακάτω σχολεία.