Η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει επιτακτικά την ανάγκη να ασχοληθούμε ως κοινωνία με τα ζητήματα που συνδέονται με αυτή, όπως είναι το ζήτημα της ενέργειας.

Ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές, οι μαθητές και οι μαθήτριες, θα υποστούν στη διάρκεια της ζωής τους πιο έντονα από τις προηγούμενες τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης γίνονται ήδη ορατές στην καθημερινότητα τους. Είναι σημαντικό οι μαθητές και οι μαθήτριες να κατανοήσουν τι προκαλεί την κλιματική αλλαγή αλλά και πως αυτή συνδέεται με το ζήτημα της ενέργειας, να αντιληφθούν την ανάγκη για μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να διδαχθούν εναλλακτικές και βιώσιμες πρακτικές που μπορούν να εφαρμόσουν στη ζωή τους.

Η εκπαίδευση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει από τη μια να ενισχύσει τις γνώσεις για την κατανόηση των αιτιών και των επιπτώσεών της στη ζωή συνολικά και από την άλλη να καλλιεργήσει τις δεξιότητες, τις αξίες και στάσεις που θα συμβάλλουν στον αποτελεσματικό μετριασμό της και στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της τώρα και στο μέλλον.

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση – εκπαίδευση για την αειφορία παρέχει το πλαίσιο για την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που καλλιεργούν δεξιότητες όπως την κριτική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων και προωθούν την ανάληψη ευθύνης με αλλαγή στάσης και συμπεριφορά,  σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα «Η σχολική κοινότητα προστατεύει το κλίμα» περιλαμβάνει δίωρα βιωματικά, συμμετοχικά εργαστήρια. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για την κλιματική αλλαγή, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή κρίση και τη σύνδεση μεταξύ τους. Ο κορμός του προγράμματος διαπερνάται από τη δημοκρατική εκπαίδευση, που συμβάλει στον σκοπό του, με τον γραμματισμό στην ενεργή πολιτειότητα, ώστε να καλλιεργηθεί στη σχολική κοινότητα η πρόθεση ανάληψης δράσης υπέρ του περιβάλλοντος και της ενεργειακής δημοκρατίας, μέσω της εξοικείωσης με την έννοια της ενεργειακής κοινότητας.

Συνεπώς, οι στόχοι τoυ πρόγραμματος δομούνται σε τρεις άξονες:

  • δημοκρατική εκπαίδευση
  • κλιματικός γραμματισμός
  • ενεργειακός γραμματισμός