Για τον κλιματικό και ενεργειακό εγγραμματισμό της σχολικής κοινότητας το πρόγραμμα διαθέτει 4 εκπαιδευτικές βαλίτσες που περιέχουν μια σειρά από επιστημονικά όργανα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, της έντασης του φωτισμού, της υγρασίας, της περιεκτικότητας του αέρα στις σχολικές αίθουσες σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2), της καταναλισκόμενης ενέργειας από τις ηλεκτρικές συσκευές κλπ. 

 

v