Παρ, 10/04/2020 - 16:27

Αγαπητοί και Αγαπητές συνάδελφοι/ισες,

δεδομένων των συνθηκών ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος "Τα σχολεία προστατεύουν το κλίμα" δεν είναι εφικτό να υλοποιηθεί. Για το λόγο αυτό, ως ομάδα οργάνωσης του έργου, σκεφτήκαμε ότι ίσως θα ήταν καλύτερο σε αυτή τη συγκυρία να υποστηρίξουμε την προσπάθειά σας προτείνοντας δραστηριότητες στο πνεύμα της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και πιο εξειδικευμένα της ενεργειακής εξοικονόμησης, τις οποίες -εφόσον το επιθυμείτε- μπορείτε να τις αξιοποιήσετε με τους μαθητές και τις μαθήτριές σας.

Οι δραστηριότητες αυτές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος, στην καρτέλα χρήσιμα, στην ενότητα «Τα παιδιά προστατεύουν το κλίμα από το Σπίτι». Οι δραστηριότητες θα εμπλουτίζονται ανά βδομάδα και για όσο καιρό χρειαστεί. Επίσης θα λαμβάνετε ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σχετικά με τις προτεινόμενες δραστηριότητες ανά εβδομάδα.

Στο ενδιάμεσο θα χαρούμε πολύ να λαμβάνουμε σχόλια και νέα σας στην πλατφόρμα, όπου πάντα έχετε τη δυνατότητα να αναρτάτε τις εργασίες μαθητών/τριών και να μοιράζεστε τις ιδέες σας.